, ,

Wojewódzkie Targi Turystyczno – Gastronomiczne Gastro Travel Świdnik 2016

, ,

Strategia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich jako podstawa planowania rozwoju szkoły

,

Adaptacja Baskijskiego Modelu współpracy szkoły z przedsiębiorcami do warunków ZST im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku