Uczniowska inicjatywa zawodowa

Rodzaj szkoły: Zespół Szkół / Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kraj: Polska, Bolesławiec

Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Ustawicznego – Zespół Szkół Ogólnpkształcących i Zawodowych im. Mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

Obszar zapewniania jakości: Współpraca z otoczeniem szkoły

Kontakt: plism@wp.pl

Opis: 

Działania mają charakter aktywizujący uczniów na każdym etapie realizacji praktyki. Polegają na pogłębianiu u uczniów wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych gastronomiczno-hotelarskich w rzeczywistych warunkach pracy, a także rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, własnej wartości i empatii. Uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość poznawania interesujących ludzi, ekspertów w dziedzinie gastronomii, czyli uczenia się od najlepszych. Młodzież kształtuje w sobie współzawodnictwo, zaspokaja potrzeby indywidualne, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju szkoły. Praktyki przede wszystkim polegają na współpracy z pracodawcami (głównie Zamkiem Kliczków, Restauracją Czocha Palace, firmą Unilever Food Solutions oraz zaprzyjaźnionymi szefami kuchni dolnośląskich restauracji i rekomendowanymi przez nich firmami branżowymi) podczas organizacji cyklicznych warsztatów kulinarnych dla młodzieży z naszej szkoły oraz szkół gimnazjalnych, przedsięwzięć charytatywnych, spotkań z baristą, sommelierem, a także współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi oraz przedszkolami powiatu bolesławieckiego. W ramach podpisania umowy patronackiej z Zamkiem Kliczków realizowane są następujące działania: praktyki zawodowe, organizacja konkursów zawodowych, organizacja warsztatów kulinarnych, staże dla nauczycieli, sponsorowanie materiałów/surowców, wzajemne działania promocyjne, udział pracodawcy w targach edukacyjnych razem ze swoją szkołą patronacką, realizacja projektów z wykorzystaniem funduszy UE.

Podczas spotkań kulinarnych z szefami kuchni uczniowie nabywają praktycznego doświadczenia w swoim zawodzie. Ponadto uczniowie uczą się od siebie wzajemnie (podczas warsztatów kulinarnych z młodszymi kolegami i koleżankami)–to doskonale rozwija ich kompetencje interpersonalne. Proces kształcenia jest również wzbogacany poprzez zdobywanie umiejętności oraz wiedzy zawodowej od absolwentów szkoły, którzy prowadzą z młodzieżą szkolną pogadanki i zajęcia warsztatowe. Obserwatorami wszystkich zajęć mogą być rodzice naszych uczniów, co jest szczególnie ważne w realizacji działań wychowawczych szkoły oraz utrzymania pozytywnych relacji z wychowankami i ich opiekunami.

Przyczyna i cel wdrożenia praktyki:

Wszystkie działania poprzedzone były licznymi rozmowami z rodzicami uczniów oraz samymi uczniami, podczas których określili swoje oczekiwania i potrzeby. Uczniowie pragnęli się rozwijać zawodowo, uczestniczyć w konkursach branżowych, mieć możliwość poznawania szefów kuchni. Nauczyciele, którzy są bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju nowości, chcąc zapewnić swoim uczniom harmonijny rozwój i spełnić ich pragnienia, a także ich rodziców i przyszłych pracodawców, podjęli współpracę z Zamkiem Kliczków i szefami kuchni zaprzyjaźnionych restauracji. Podjęli również indywidualne działania mające na celu ich samodoskonalenie, aby móc sprostać wyzwaniom stawianym przez młodzież. W tym samym czasie były prowadzone warsztaty dla najmłodszych (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) oraz liczne działania charytatywne, podczas których nasza młodzież miała możliwość kształtowania swoich umiejętności zawodowych oraz przedsiębiorczości i kreatywności. Uczniowie są zadowoleni z możliwości rozwoju, chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, stażach zawodowych. Wszystkie przedsięwzięcia sprawiają, że uczniowie naszej szkoły osiągają coraz lepsze wyniki z egzaminów zewnętrznych, stają się pożądanymi pracownikami na rynku pracy, a sama placówka staje się atrakcyjniejsza. Mamy możliwość promowania miasta i regionu, wizerunku instytucji lokalnych w regionie oraz realizowania założeń strategii rozwoju miasta i powiatu. Inspirują nas nieustannie do podejmowania nowych wyzwań młodzi ludzie, a misja szkoły staje się kierunkowskazem działań, gdyż „jesteśmy szkołą przyszłości – wychowujemy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom nowych czasów”.

Pomysłodawca/inicjator oraz osoba odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Laura Słocka Przydróżna–dyrektor szkoły oraz Małgorzata Plis-Lozer – nauczyciel zawodowych przedmiotów gastronomicznych

Opis fazy przygotowawczej:

Pierwszym etapem współpracy było wprowadzenie i zainspirowanie uczniów tematyką kulinarną (pogramy kulinarne, spotkanie z Robertem Sową). Po licznych rozmowach z uczniami, pracodawcami, szefami kuchni oraz osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zadań, potrzebowaliśmy ustalić zakres obowiązków, tematykę spotkań kulinarnych oraz sporządzić wykaz potrzebnego do wykonania potraw i napojów sprzętu oraz surowców. Uczniowie z reguły sporządzali potrawy z surowców sponsorowanych przez Zamek Kliczków oraz przez firmy z którymi współpracuje Zamek (drobny sprzęt gastronomiczny, którego nie posiada na wyposażeniu pracownia gastronomiczna szkoły również był udostępniany przez prowadzących zajęcia). Przygotowanie każdego spotkania wymagało wcześniejszej konsultacji i w sumie czas na to poświęcony można szacować na ok. 100 godzin. W listopadzie 2014 r.-nauczyciele przedmiotów gastronomicznych zostali zaproszeni do pomocy w organizacji IV Ogólnopolskiego Festiwalu Kulinarnego Borów Dolnośląskich „ALE PASZTET” dla profesjonalistów. Nauczyciele mogli obserwować pracę mistrzów w zawodzie kucharz, podziwiać ich profesjonalizm oraz wzbogacać informacje dotyczące nowości kulinarnych–czas trwania przedsięwzięcia wyniósł 20 godzin. Poszerzona wiedza i umiejętności przełożyły się na uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Dnia 18.03.2015r.–dzięki współpracy szkoły z Zamkiem Kliczków-p.Plis – Lozer miała możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych promujących nowości firmy Dorado Chłodnie Sp. z o.o. we Wrocławiu, prowadzonych przez p.Szymona Przystupę, (w warsztatach uczestniczyło 18 uczniów). Po przeprowadzeniu kilku spotkań kulinarnych uczniowie określili wraz z prowadzącymi zakres kolejnych ukierunkowanych działań szkolnych i poza szkolnych, w które się zaangażują w najbliższym czasie w celu dalszego rozwoju:

– tematyczne spotkania kulinarne z szefami kuchni oraz młodzieżą gimnazjalną i dziećmi z klas podstawowych i oddziałów przedszkolnych,

– ogólnopolski konkurs „Ale Pasztet”,

– Szpikolada (akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku),

– Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem,

– Integracyjny Opłatek dla Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja procesu:

Proces wdrażania praktyki był wieloaspektowy i ukierunkowany na rozwój uczniów i nauczycieli na różnych płaszczyznach. Podjęto różne formy realizacji zaplanowanych działań:

  1. Warsztaty kulinarne – w różnych odsłonach.

– pierwszą próbą stawiania kroków w świecie kulinarnych wyżyn był udział naszych uczniów w cyklicznym programie kulinarnym „Tropiciel smaków” w roku szkolnym 2013/14 (w sumie 14 uczniów, 11 programów kulinarnych). Program był realizowany przez lokalną telewizję Azart-Sat i całkowicie sponsorowany przez pracodawców bolesławieckich i lokalnych producentów. Uczniowie, w 2-osobowych zespołach, w każdym odcinku programu wcielali się w profesjonalnych kucharzy i przygotowywali wyśmienite potrawy. Każdy odcinek programu miał innych charakter i specyfikę. Udział w programach przyczynił się do promocji uczniów posiadających ponadprogramową wiedzę,

– jako zachętę do dalszego rozwoju zawodowego w maju 2014 roku dla uczniów naszej szkoły zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne przez Roberta Sowę oraz przedstawicieli firmy „Prymat”, podczas których uczniowie wspólnie z kucharzami przygotowywali potrawy (10 uczniów);

– inną odsłoną realizacji praktyk były warsztaty z szefami kuchni, które odbywały się w pracowniach gastronomicznych naszej szkoły jak również u pracodawcy (brało w nich udział ok.20 osób z różnych klas gastronomicznych oraz grupa patronacka); od roku 2014 odbyło się 33 spotkania i są one kontynuowane do dnia dzisiejszego; warsztaty kulinarne były prowadzone do tej pory przez Tomasza Przybyłowskiego, szefa kuchni Zamku Kliczków, Szymona Przystupę, szefa kuchni i ambasadora firmy Bonduelle oraz Janusza Belczyka szefa kuchni restauracji Czocha Palace,

– nasi uczniowie mieli możliwość nauki swojego zawodu od znanych dolnośląskich kucharzy m.in.: Szymona Przystupy, Janusza Belczyka, Pawła Firleja, Łukasza Grzesika i Zenona Broszko, podczas organizacji Świątecznego Kiermaszu z Sercem – akcji charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących z powiatu bolesławickiego, w którą zaangażowana była cała społeczność szkolna, ale przede wszystkim uczniowie działu gastronomicznego – 60 osób (odbyło się dwie edycje tego przedsięwzięcia w roku 2015 i 2016, planowane są kolejne); podczas tego wydarzenia uczniowie naszej szkoły z klas gastronomicznych i hotelarskich, pomagali szefom kuchni w przygotowywaniu kiermaszowych potraw oraz na sali bankietowej, podczas obsługi przybyłych gości; wydarzenie to gromadzi w naszej szkole również przedstawicieli Starostwa Bolesławieckiego, przedsiębiorców, mieszkańców miasta.

– młodzież z klas gastronomicznych wraz z nauczycielami oraz zaprzyjaźnioną panią dietetyk Magdaleną Białobrzeską organizowała warsztaty kulinarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu w ramach projektu edukacyjnego „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie – uczę się gotować”. Uczniowie naszej placówki mieli możliwość wcielenia się w młodych, początkujących nauczycieli i pracy z młodszymi koleżankami i kolegami (przygotowując zdrowe kanapki, pierniczki, sałatki, wyroby z ciasta drożdżowego). Nabywali wiedzę kulturalną i obyczajową. W ramach tego projektu edukacyjnego odbyło się 5 spotkań z uczniami szkoły podstawowej (w roku 2014 i 2015). Taka forma pracy jest kontynuowana i poszerzona o uczniów szkół gimnazjalnych i przedszkolaków (uczniów zaangażowanych podczas jednorazowych spotkań jest ok.6, w zależności od liczebności grupy przychodzącej na zajęcia). Do tej pory zostało przeprowadzonych 10 spotkań z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz 4 spotkania z gimnazjalistami.

– dla grupy patronackiej odbyły się także warsztaty baristyczne i sommelierskie z p. Zenonem Broszko, menadżerem Zamku Kliczków (od 2015 roku 6 krotnie),

– na szkoleniu z zasad obsługi konsumenta z p. Krzysztofem Noskiem, menadżerem Zamku Kliczków, brało udział 4 uczniów naszej szkoły (w marcu 2017 roku),

– dla uczniów naszej szkoły z kl. I, II, III i IV TŻiUG (10 uczniów) oraz gimnazjalistów były prowadzone warsztaty kulinarne przez szefa kuchni Pana Szymona Przystupę, ambasadora firmy Bonduelle o różnej tematyce przewodniej (w sumie 5 spotkań),

– 20 uczniów wspólnie z p.Plis-Lozer zorganizowało Warsztaty Zdrowej Żywności wraz z wykładem nt. produkcji i walorów zdrowotnych soków, dnia 28 września 2015r., prowadzone przez przedstawicielkę firmy Belfood Purena sp. z o.o. producenta 100% soków; było to kolejne działanie inspirowane rozwojem uczniów naszej szkoły;

– 04 kwietnia 2017r. wybrani uczniowie naszej szkoły z klasy I, II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie cukiernik (10 osób) wraz z grupą gimnazjalistów (10 osób) z Gimnazjum Samorządowego nr 3 im. Jana Pawła II z Bolesławca, uczestniczyli w warsztatach cukierniczych, które odbyły się dzięki uprzejmości cukiernika i właścicielki pracowni wyrobów cukierniczych w Świeradowie Zdroju Pani Marty Korzeniowskiej. Tematem zajęć było dekorowanie tortów zgodnie z obecnie obowiązującymi trendami. Tego typu zajęcia pozwalają uczniom na bliższe zetknięcie się z zawodem i pomagają  w  podjęciu decyzji co do przyszłego kształcenia,

– kolejna odsłona wdrażania działania w naszej szkole to zajęcia warsztatowe zorganizowane przez absolwenta szkoły Damiana Strokę; tematem przewodnim lekcji była pizza, dn. 07 kwietnia 2017r. (zaangażowanych było 8 uczniów z klasy I i II technikum żywienia i usług gastronomicznych).

Zaangażowanie uczniów w dobre praktyki spowodowało dalsze podejmowanie wyzwań i przyjmowanie na siebie roli edukatora. Miarodajnymi efektami realizowanych zadań jest promowanie szkoły w środowisku lokalnym, integracja z różnymi instytucjami i podmiotami, zainteresowanie środowiska lokalnego sztuką kulinarną, wykonywaną przez wychowanków szkoły.

  1. Praca konkursowa / działania charytatywne/ bankiety okolicznościowe.

– ogromnym sukcesem jest, już coroczny, udział uczniów w Ogólnopolskim Festiwalu Kulinarnym Borów Dolnośląskich „Ale Pasztet” (pracują oni w zespołach 2-osobowych). Uczniowie biorący udział w tym konkursie wielokrotnie zdobywali miejsca na podium. W 2010r. zdobyli III miejsce, w 2014r. zdobyli II miejsce oraz I nagrodę ufundowaną przez sponsora konkursu, w 2015r. i 2016r. uczniowie zdobyli I miejsce oraz I nagrodę ufundowaną przez sponsora konkursu. Nauczycielem przygotowującym uczniów do tego konkursu jest p.Plis-Lozer, oczywiście we współpracy ze współorganizatorem konkursu Zamkiem Kliczków;

– w styczniu 2017 roku p.Plis – Lozer przygotowywała ucznia do półfinałowego etapu XIII edycji Konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2017, który odbył się w Centrum Kulinarnym Unilever Food Solutions w Poznaniu; zaowocowało to współpracą z firmą i wstępnymi ustaleniami do przeprowadzenia warsztatów w maju 2017r.

– trzy uczennice z klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych przystąpiły do uczniowskiego mini projektu badawczego w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z gastronomii realizowanego w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Uczniowie w tej rywalizacji zdobyli II miejsce podczas obrony prac projektowych we Wrocławiu; uczennice były wspierane przez całą społeczność klasy, a w realizację zadania zaangażowano całą społeczność szkolną;

-uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich, także grupa patronacka, przygotowują bankiety okolicznościowe w szkole oraz poza szkołą (przygotowują stoły bankietowe, zlecone potrawy i napoje, zajmują się obsługą przybyłych gości, pracami porządkowymi), jest to forma współpracy ze środowiskiem lokalnym i pracodawcami oraz nauka przez działanie; zaangażowani w taką formę współpracy są zarówno nauczyciele jaki i uczniowie – ok. 20 osób, czas pracy jest zależny od skali przedsięwzięcia.

– p.Plis-Lozer i 6 uczniów w ramach współpracy z Zamkiem Kliczków brali udział w przygotowaniu bankietu dla 67 osób, uczestników międzynarodowej konferencji. Czas trwania to 18 godzin, dnia 08.04.2015r. i 09.04.2015r.;

– corocznie w październiku cała społeczność szkolna, a w szczególności uczniowie pionu gastronomicznego i hotelarskiego, jest angażowana w organizację Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem, podczas którego przygotowują pierogi i rozprowadzają je wraz z członkami PCK, współpracującymi ze szkołą, wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta,

– uczniowie – wolontariusze współorganizowali cykliczne charytatywne przedsięwzięcie SZPIKOLADA, polegające przede wszystkim na rejestracji potencjalnych dawców szpiku, przygotowywaniu na sprzedaż słodkich smakołyków i pierogów oraz prowadzeniu akcji informacyjno – edukacyjnej. Zarejestrowano około 500 nowych dawców szpiku, zebrano kilkanaście litrów krwi i zgromadzono środki finansowe.

– obecnie uczniowie realizują ogólnopolski projekt „Czas na zdrowie” promujący ideę zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia (w realizację zadania zaangażowani są uczniowie z różnych profili, w tym głównie gastronomicznego, w sumie zespół liczy 10 osób; jest to przedsięwzięcie ogólnoszkolne do którego zostaną zaproszeni: uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice, władze lokalne, przedsiębiorcy, znani lekarze i sportowcy). Projekt jest kolejną odsłoną konkursu „Nakręć się na zdrowie”, który promował żywność ekologiczną i zdrowe odżywianie, a w którym uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w Polsce w 2011r.

Opis zastosowanych narzędzi i metod, wypracowanych kryteriów:

Cały proces oparty jest o aktywną edukację ukierunkowaną na aktywizowanie młodzieży i rozbudzanie ich ciekawości zawodowej w sferze gastronomiczno-hotelarskiej we współpracy z otoczeniem szkoły, a szczególnie Zamkiem Kliczków i szefami kuchni zaprzyjaźnionych restauracji.

Główny cel to zainspirowanie młodzieży do otwarcia się na współpracę z różnymi grupami społecznymi (dzieci, młodzież gimnazjalna, pracodawcy, instytucje społeczne) i wykorzystanie w tym przedsięwzięciu zasobów, możliwości, zdobywanego doświadczenia oraz dobrych praktyk. Zastosowane metody to: samodzielne dochodzenie do wiedzy – uczenie się przez odkrywanie, waloryzacja – uczenie się przez przeżywanie i praktyka – uczenie się przez działanie.

Głównym kryterium był pomysł na aktywizację uczniów, którzy kształcą się w kierunku gastronomiczno-hotelarskim. Zaprojektowane działania mają angażować młodzież przez cały okres kształcenia zawodowego w szkole średniej. To ma być rodzaj doświadczenia edukacyjnego opartego na współpracy z otoczeniem. Katalog zaproponowanych zadań pozwala na swobodny wybór formy dla każdego z uczniów odpowiednio do zainteresowań, dojrzałości emocjonalnej i predyspozycji. Wszystkie działania mają służyć większemu otwarciu młodzieży na stosunki interpersonalne kształtujące się na różnych płaszczyznach społecznych. Pozwalają one również na poznanie własnych możliwości, odkrycia zdolności, przekraczania barier. Potrzeba kształcenia umiejętności komunikacji, współpracy i współdziałania są potrzebą czasu zgłaszaną coraz częściej przez pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników.

Główne narzędzia zastosowane w projekcie to:

-zajęcia zawodoznawcze z pracodawcą/szefami kuchni w postaci warsztatów kulinarnych (planowanie zadań, przygotowanie stanowisk pracy, przygotowanie surowców, wykonanie zaplanowanych zadań, opracowanie dokumentacji z wykonanego przedsięwzięcia)

-wspólne zajęcia z uczniami z oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz gimnazjalistów (integracja grupy, praca metodą projektu, umiejętność uczenia się od siebie, kształtowanie w sobie postaw tolerancji, zdobywanie nowych kompetencji),

-realizacja zadań ponadprogramowych – udział w programach kulinarnych, kursach baristycznych, sommelierskich, obsługi konsumenta (zdolność zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych),

-opracowanie uczniowskiego mini projektu badawczego (planowanie, prowadzenie korespondencji, nawiązanie współpracy, działania promocyjne, kontrola, czynności przygotowawcze),

-organizacja „Dnia działu gastronomicznego” w ramach mini projektu badawczego, promującego kierunek kształcenia,

-organizacja autorskiej akcji charytatywnej „Świąteczny Kiermasz z Sercem” (logistyka, patronat honorowy starosty bolesławieckiego, przygotowanie materiałów dydaktycznych i promocyjnych -plakat, promocja – media, organizacja, pozyskanie sponsorów surowców, podsumowanie) oraz uczestnictwo w wolontariackich przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych (organizacja bankietów okolicznościowych, Szpikolada, Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem, Diecezjalny Integracyjny Opłatek dla Osób Niepełnosprawnych – realizacja zadań związanych z wykonaniem potraw, organizacja stanowisk pracy, przygotowanie niezbędnego sprzętu)

-udział w konkursach (wybór uczestników, opracowanie działań konkursowych, realizacja zaplanowanych zadań).

Rezultaty i efektywność:

Zastosowane metody są efektywne, ponieważ pozwalają młodzieży, przy założeniu współpracy uczeń-mentor samodzielnie planować, realizować, organizować i kontrolować każde podjęte działanie. Uczniowie mogą zdobywać doświadczenia i umiejętności wykonując przyjęte zadania. Ważnym elementem projektu jest możliwość uczenia się i postrzegania otoczenia przez przeżywanie wskazanych sytuacji. Przedsięwzięcie umożliwia uczniom zdobycie praktycznych umiejętności związanych z przyszłą pracą zawodową, dzięki czemu nie boją się podejmować wyzwań zawodowych po skończeniu szkoły (diagnoza ta została postawiona na podstawie spotkań z absolwentami szkoły i pracodawcami ich zatrudniającymi). Wszechstronny rozwój ucznia, uczenie samodzielności, kształtowanie umiejętności wyboru przyszłej drogi zawodowej zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami rynku, budowanie klimatu sprzyjającego pracy i rozwojowi ucznia, kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych, skoordynowanie oddziaływań wychowawczych rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego, by uczeń pragnął przeżyć swoje życie w sposób piękny i wartościowy i motywowanie uczniów do samodoskonalenia to główne cele szkoły, które nieomalże całkowicie zostają osiągnięte poprzez realizację działań projektowych i zapewniają skuteczną wieloetapową i wieloaspektową współpracę ze społecznością lokalną w najbliższym czasie.

Rezultaty działań:

-nabycie konkretnych umiejętności zawodowych i społecznych (opinia pracodawców, nauczycieli z innych szkół, rodziców i uczniów);

-doskonalenie umiejętności pracy w zespole, zwłaszcza wielokulturowym i wielopokoleniowym;

-nawiązanie efektywnej współpracy z rynkiem pracy (doświadczenie, działalność edukacyjna, współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych i unijnych, sponsoring);

-przygotowanie do rozmowy z pracodawcą w procesie rekrutacyjnym;

-rozwój szkoły jako organizacji uczącej się;

-konsultowanie programów nauczania w zakresie przygotowania zawodowego;

-udoskonalenie procesu kształcenia w zakresie nauki praktycznej;

-wpływ na sposób realizacji podstawy programowej;

-doskonalenie zawodowe i warsztatowe nauczycieli;

-promocja szkoły – uczniowie chętnie podejmują naukę w naszej szkole i uczestniczą w warsztatach kulinarnych i konkursach organizowanych przez szkołę;

– rozwój wolontariatu – Świąteczny Kiermasz z Sercem, Szpikolada i inne akcje charytatywne np. Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem, Diecezjalny Integracyjny Opłatek dla Osób Niepełnosprawnych;

– integracja społeczności szkolnej i lokalnej.

Wnioski z realizacji:

Zakładane zadania zostały zrealizowane i są wciąż poszerzane. Jednak ich zakres zależy wyłącznie od kreatywności i chęci kształtowania umiejętności zawodowych przez młodych ludzi, którzy we współpracy z nauczycielami i opiekunami zatrudnionymi w lokalnych firmach branżowych mogą osiągać sukcesy na lokalnym rynku pracy, ogólnopolskie i międzynarodowe.

Ulepszeniem byłoby zorganizowanie współpracy w innych grupach zawodowych w naszej szkole z zaangażowaniem nowych pracodawców oraz zawiązanie konsorcjum – szkoła – pracodawca – uczelnia wyższa (UP we Wrocławiu).

Współpraca z innymi podmiotami:

Szefowie kuchni: Szymon Przystupa (ambasador firmy Bonduelle), Janusz Belczyk (Restauracja Czocha Palace), Paweł Firlej (Hotel Cottonina Villa &Mineral SPA Resort ze Świeradowa Zdroju), Tomasz Przybyłowski, Łukasz Grzesik oraz Zenon Broszko (barista, sommelier), Krzysztof Nosek (ekspert z dziedziny obsługi konsumenta) z Zamku Kliczków (partner, z którym została podpisana umowa patronacka), dietetyk Magdalena Białobrzeska, lokalna telewizja Azart-Sat, portal bolec.info, Polski Czerwony Krzyż, Powiat i Starostwo Bolesławieckie, firma produkująca wyroby cukiernicze Sweet M-Art Marta Korzeniowska, Fundacja DKMS, Caritas, absolwenci szkoły, rodzice, nauczyciele innych placówek oświatowych z którymi współpracujemy podczas organizacji warsztatów kulinarnych.

Innowacyjność:

Zdecydowanie tak, gdyż włącza do działań przede wszystkim młodzież, która widząc efekty swojej pracy o charakterze zawodowym, prospołecznym i wolontariackim, czerpie z niej satysfakcję i odnosi sukcesy. Działania wolontariackie kształtują wśród młodzieży postawę praktycznego zainteresowania i troski o innych, kreatywności i twórczego podchodzenia do zadań pomocowych, rozwijają wartości humanitarne i ogólnoludzkie. Z kolei współpraca z młodszymi koleżankami i kolegami daje młodzieży szansę sprawdzenia się i przekazywania nabytych umiejętności zawodowych i kształtowania umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej. Młodzi ludzie stają się bardziej otwarci na nowe możliwości i gotowi do podejmowania wyzwań, a przede wszystkim lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, który jest obecnie bardzo wymagający. Projekt ten daje inne spojrzenie na przygotowanie społeczno – zawodowe młodzieży. Warto realizować dodatkowe innowacyjne metody nauczania, ponieważ wiedzę można zdobyć w stosunkowo krótkim czasie, a kształcenie określonych umiejętności pożądanych na rynku pracy może trwać latami i niekoniecznie zakończyć się sukcesem. Nauczyciel, kucharz staje się dla ucznia tutoterem. Nie ma lepszego sposobu na wyzwolenie samodzielności i kreatywności. Udział w projekcie umożliwia uczniom kształcenie praktyczne, kreatywne, atrakcyjne. Projekt stanowi wartość również dla całej szkoły – organizacji uczącej się, zapewniającej swoim wychowankom wszechstronny, wieloaspektowy rozwój na każdym etapie kształcenia, we współpracy ze środowiskiem lokalnym.