,

Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy