Tag Archive for: Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów

Nagrodzona w Konkursie Dobra Praktyka: Klub Inspiracji Twórczej „Kilińskiego”

Nagrodzona w Konkursie Dobra Praktyka: „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” realizowana jest w ramach trójstronnego partnerstwa: Toyoty Motor Manufacturning Poland Sp. z o.o. jako sponsora, Fundacji Edukacji Europejskiej jako koordynatora oraz Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu

Nagrodzona w Konkursie Dobra Praktyka: „Aktywna przerwa” to zorganizowane i aktywne spędzanie przerw międzylekcyjnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów szkoły.

Nagrodzona w Konkursie Dobra Praktyka: Obiady Czwartkowe – tradycja i nowoczesność w nauczaniu przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Nagrodzona w Konkursie Dobra Praktyka: Firma symulacyjna WRONEX