Strategia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich jako podstawa planowania rozwoju szkoły