Katalog dobrych praktyk

Dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, wyłonione w konkursie.

Rozumiane jako „sprawdzone, godne naśladowania inicjatywy, często przełamujące dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawione na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazujące duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Praktyki te mogły dotyczyć różnych obszarów zapewniania jakości, m.in. rozwoju kadry pedagogicznej, programów i metod nauczania, praktyk zawodowych, zaspakajania indywidualnych potrzeb ucznia, poradnictwa i doradztwa zawodowego czy współpracy z otoczeniem szkoły.