Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Konkurs dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym

Wspieramy rozwój edukacji zawodowej odpowiadającej na wyzwania przyszłości.

Promujemy innowacyjne metody kształcenia zawodowego.

Budujemy społeczność innowacyjnych szkół zawodowych.