Koło Modelek GRACJA

Rodzaj szkoły: Zespół szkół / centrum kształcenia

Kraj: Polska, Krosno

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

Obszar zapewniania jakości: Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów

Kontakt: Andrzej Gregorczyk – dyrektor szkoły
13 43 216 81
szkola@zspg1.krosno.pl
zsp1.fc.pl

Krótki opis szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to najstarsza szkoła średnia w Krośnie i najstarsza szkoła zawodowa w regionie krośnieńskim; jest spadkobiercą tradycji Szkoły Tkackiej, której historia sięga 1888 roku. Od kilkudziesięciu lat szkoła kształci w branży ekonomicznej i odzieżowej, od 10 lat prowadzi liceum ogólnokształcące.

Obecne kierunki kształcenia:

technik ekonomista
technik handlowiec
technik spedytor
technik obsługi turystycznej
technik przemysłu mody

Kto był inicjatorem? Co było powodem wprowadzenia zmiany?
Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

Opis metod, kryteriów, narzędzi

Tradycją szkoły stały się pokazy mody, w których jako modelki i modele uczestniczą uczniowie. Koło Modelek „GRACJA” powstało z inicjatywy uczniów Technikum Odzieżowego, chcących zaprezentować swoje prace w środowisku szkolnym jak i pozaszkolnym. Uznano, że jest to dobra sugestia, ponieważ szkolnictwo zawodowe wymaga konieczności stosowania metod i technik dydaktycznych ukierunkowanych na zaspokojenie indywidualnych potrzeb, zainteresowań uczniów, a także samodzielnego, skutecznego rozwiązywania postawionych przed nimi problemów. Nade wszystko uznano, że należy przygotować uczniów do współpracy w grupie, kształtować ich postawę twórczą. Jedną z metod realizacji tej praktyki jest TIK – postęp technologiczny jest tak dynamiczny, że wymusza permanentne kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (zastosowanie programów komputerowych do projektowania, konstrukcji, oglądanie profesjonalnych pokazów mody), wpływa na podniesienie jakości kształcenia. Poprzez dobre praktyki nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania umiejętności, wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Zorganizowanie pokazów mody wymagało wiele wysiłków ze strony nauczycieli i uczniów, ponieważ wcześniej należało zaprojektować i uszyć kolekcje odzieżowe, które miałyby prezentować modelki. Ponadto, niezmiernie ważne było przygotowanie własnoręcznie wykonanych dodatków, makijażu, fryzur, ale również przygotowanie podkładu muzycznego, czy tez układów choreograficznych. Istotne stało się też miejsce, czas prezentacji, a przede wszystkim publiczność, dla których miał być przedstawiony pokaz mody. Pokazy odbywały się najpierw w środowisku szkolnym, nie mniej jednak szybko wzbudziły zainteresowanie również poza jego granicami. Atrakcyjność wydarzenia, jego oprawa muzyczna sprawiają, że zainteresowanie pokazami jest ogromne. Nie ma problemów z doborem osób do poszczególnych kolekcji. Publiczność z dużym zainteresowaniem obserwuje pokazy. Przygotowanie pokazów wymaga jednak nakładów ogromnej pracy, przeprowadzenia wielu intensywnych prób. Kadra szkoły to ludzie o wielkim zapale, którzy z radością i misją przekazują nie tylko wiedzę, ale również wartości i pasje. Kierownictwo szkoły chce, aby w szkole realizowali się nie tylko uczniowie, pragnący zbudować swój fundament kariery zawodowej, ale także nauczyciele, nie rzadko poświęcający ogrom swojego czasu. Młodzież w poszczególnych etapach edukacji nabywa umiejętności z zakresu projektowania ubioru, jej konstrukcji, szycia, stylizacji prezentowania swoich ubiorów, ucząc się w ten sposób kreatywności oraz odnajdując własny niepowtarzalny styl. Warto jednak podjąć ten trud z uwagi na celowość, efektowność, a nade wszystko błysk w oczach widza.

Krótki opis fazy przygotowawczej (czas, zasoby, czy potrzebne było przygotowanie narzędzi, szkolenie kadry, itp.)

Uszycie kolekcji odzieży inspirowanych całym światem zewnętrznym.
Motywem przewodnim kolekcji było:

Nastroje człowieka
Podróże
Inspiracja sztuką
Żywioły
Artyści np. Lady Gaga
Awangarda w modzie młodzieżowej
Kreacje – prowokacje itp.
Dobór podkładu muzycznego do poszczególnych kolekcji, układów choreograficznych.
Udział (w roli obserwatorów) w profesjonalnych pokazach mody.
Oglądanie aktualnych trendów w modzie, ubiorów, fryzur, makijażu, w Internecie, prasie i „modzie ulicy”.
Nauka autoprezentacji.
Profesjonalne warsztaty stylizacji dla uczniów i nauczycieli szkoły prowadzone przez znanych w środowisku modowych projektantów i stylistów.
warsztaty makijażu, stylizacji fryzur dla uczniów.
szkolenie dla nauczycieli z programu komputerowego do projektowania odzieży, układu szablonów i konstrukcji odzieży.

Kto był odpowiedzialny za wdrożenie?

Teresa Bełcik – przedmioty: pracownia stylizacji i kreowania ubiorów, towaroznawstwo jako przedmiot handlu, podstawy projektowania odzież

Wiesława Szwast – przedmioty: kreowanie ubiorów, konfekcjonowanie odzieży – zajęcia praktyczne

Organizacja procesu – czas, konieczne zasoby, częstotliwość

Na początku roku szkolnego odbywa się casting na modelki podczas którego prezentują swoje atuty i predyspozycje.

Uczestnicy Kółka Modelek „GRACJA” spotykają się przez cały rok szkolny, spotkania odbywają się raz w tygodniu 2 godziny ( w razie potrzeby częściej). Do koła modelek należy ok. 30 uczniów.

Jakie były rezultaty i ich wpływ na rozwój szkoły?

Jest to ważna promocja w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, ponadto sprzyja ona uatrakcyjnieniu różnorodnych imprez kulturalnych. Dzięki tym inicjatywom szkoła jest rozpoznawalną marką edukacyjną nie tylko w Polsce, ale nade wszystko za granicą. Wyniki uczniów, doskonała współpraca i zaangażowanie nauczycieli przynoszą znakomite, zaszczytne tytułu laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, ale również międzynarodowym, tj.:

I miejsce w Międzynarodowym Konkursie dla szkół – odzieżowych na Węgrzech
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą kolekcję inspirowaną strojami historycznymi
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Lady Gaga”
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Awangarda bez granic”
III i IV miejsce w międzynarodowych Mistrzostwach Polski w szyciu
Udział w Międzynarodowym Konkursie „Modna Linia’ w Preszowie
Udział w Międzynarodowym projekcie „Comenius Sokrates”

Uzasadnienie efektywności zastosowanej metody. Co mogłoby być zrobione lepiej albo udoskonalone?

Wymienione wyżej metody powodują, że zajęcia są interesujące, wyzwalają w uczniach otwartość, kreatywność. Dają uczniom możliwość bycia częściej twórczym aniżeli odtwórczym. Najistotniejsza w procesie nauczania, decydująca o sukcesie stosowanych metod jest skuteczna komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem. Uczniowie uzdolnieni odnoszący sukcesy są zmotywowani do rozwoju mając możliwości prezentowania swoich prac na szerszym forum. Ponadto są bardziej aktywni i chętni do dzielenia się zdobytym doświadczeniem z innymi uczniami. Sprzyja to nawiązywaniu relacji z przyszłymi pracodawcami, którzy szybko poznają zapał i determinację młodych ludzi, co skutkuje ich późniejszym zatrudnieniem. Ambicja, pasja, pozyskane umiejętności oraz chęć zaistnienia na rynku mody rozwijają w nich odwagę do doskonalenia wiedzy, a nade wszystko zakładania własnych firm odzieżowych i prezentowania swoich kolekcji. Pragniemy, aby pasja stała się dla nich codzienną pracą.

Jeśli chodzi o rzeczy wymagające modyfikacji, to byłoby zasadne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł, ponieważ całe przedsięwzięcie wymaga dużych nakładów finansowych, co wiąże się z „obciążeniem” szkoły.